นโยบายทางธุรกิจและส่วนตัว

นโยบายสำหรับบริการ

 

นโยบายในการใช้บริการ

 1. หลังจากที่ท่านซื้อบริการเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้บริการได้ทันที โดยการนำหลักฐานการสั่งซื้อมาแสดงที่หน้าร้าน
 2. คอร์สจะมีอายุบริการ 1 ปี หลังจากซื้อบริการ
 3. สามารถใช้ได้ที่วานิสสาคลินิกทุกสาขา

นโยบายในการยกเลิกสั่งซื้อบริการ

เมื่อลูกค้ายืนยันในการชำระเงินค่าบริการแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อ ในกรณีที่ได้เข้าใช้บริการครั้งแรกแล้ว

นโยบายในการขอเปลี่ยนบริการ และการคืนเงิน

การขอเปลี่ยนบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนบริการทุกกรณี ในกรณีที่ได้ใช้งานครั้งแรกแล้ว

การคืนเงิน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากท่านชำระเงินค่าบริการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อ ในกรณีที่ได้เข้าใช้บริการครั้งแรกแล้ว

 

นโยบายสำหรับสินค้า

นโยบายในการจัดส่งสินค้า

 1. ลูกค้าจะได้รับการจัดส่งสินค้าแบบ EMS หรือขนส่งเอกชน และจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
 2. ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน สำหรับพื้นที่ห่างไกลจะได้รับภายใน 5-7 วัน ภายในประเทศไทย 
 3. หากการจัดส่งล่าช้าและลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า เกินกว่า 7 วัน ทางบริษัทขอชดเชยด้วยการส่งบัตรคูปองส่วนลด 20% ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งถัดไป

นโยบายในการขอคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า

ในกรณีที่ท่านลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว พบว่าสินค้าจัดส่งมีความผิดพลาด หรือเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของบริษัทเท่านั้น เช่น สินค้ามีความชำรุด บกพร่อง เสียหาย หรือไม่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อ บริษัทยินดีรับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยให้ท่านลูกค้าทำคำร้องขอคืน หรือ เปลี่ยนสินค้าเป็นหนังสือ ส่งมาที่ vanissaclinic@hotmail.com ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า ซึ่งสินค้าที่ท่านจะคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนกับตอนที่ท่านได้รับจากเรา โดยสินค้าต้องยังไม่มีการเปิดกล่องหรือเปิดใช้งาน  และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับที่เราส่งให้ท่าน

ขั้นตอนการอนุมัติการขอคืน  หรือ เปลี่ยนสินค้า

ท่านลูกค้าที่ประสงค์จะคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่าน vanissaclinic@hotmail.com กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไข การคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การส่งคำร้องขอคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าส่งคำร้องขอคืนพร้อมระบุเหตุผลแห่งการนั้น เป็นหนังสือส่งมาที่ vanissaclinic@hotmail.com ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โปรดทราบว่า ผู้จัดการสินค้าจะเป็นผู้ดำเนินการรับคืนสินค้า หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ 02-939-2922 กรุณาแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อทุกครั้ง เมื่อทำการติดต่อ

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจสอบคำร้อง

ผู้จัดการสินค้าจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับท่านภายใน 1 - 3 วันทำการเพื่อทำการแจ้งผลการอนุมัติ หลังจากได้รับการยืนยันและการติดต่อกลับจากผู้จัดการสินค้าแล้ว

-กรณีท่านต้องการขอเปลี่ยนสินค้า (มีความชำรุดก่อนการเปิดใช้งาน บกพร่อง เสียหาย หรือไม่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อ เป็นต้น) หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัทยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งท่านสามารถส่งคืนสินค้ากลับมาทาง EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนในเบื้องต้น หลังจากผู้จัดการสินค้าได้รับคืนสินค้ากลับมาและตรวจสอบความผิดปกติตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าให้อีกครั้ง ภายใน 7 – 14 วันทำการ และโอนเงินค่าจัดส่งคืนสินค้าก่อนหน้านี้ ภายใน 7 - 14 วันทำการ

-กรณีท่านต้องการขอคืนสินค้า สามารถคืนสินค้าได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ท่านสามารถส่งคืนสินค้ากลับมาทาง EMS หรือขนส่งเอกชน โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนในเบื้องต้น หลังจากบริษัทได้รับคืนสินค้าจากท่าน เราจะโอนเงินคืนค่าสินค้าพร้อมค่าจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

-กรณีสินค้าที่ท่านขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า มีความเสียหายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนเอง หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัทไม่รับการขอคืน หรือเปลี่ยนสินค้า

-กรณีสินค้าไม่ได้ซื้อจาก www.vanissaclinic.net ทางบริษัทจะไม่รับการขอคืน หรือเปลี่ยนสินค้า

-กรณีสินค้าที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว ทางบริษัทจะไม่รับการขอคืน หรือเปลี่ยนสินค้า

-กรณีท่านไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ทางบริษัทจะไม่รับการขอคืน หรือเปลี่ยนสินค้า

-กรณีสินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข ทางบริษัทจะไม่รับการขอคืน หรือเปลี่ยนสินค้า

 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการพิจารณาอนุมัติการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวมาเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 3 : การส่งคืนผลิตภัณฑ์

 บริษัทขอความกรุณาจากท่านลูกค้า เพื่อให้ปราศจากปัญหาอื่นใดๆ รบกวนท่านลูกค้าห่อสินค้าด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง ก่อนส่งมอบให้แก่พนักงานของผู้จัดการสินค้าทีรับสินค้า โปรดทราบว่าการรับผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งคืน และ เมื่อผู้จัดการสินค้าได้รับคืนผลิตภัณฑ์จากท่านเข้ามาที่คลังสินค้าแล้ว ผู้จัดการสินค้าจะดำเนินการเรื่องการคืนเงินให้ท่าน


การขอคืนเงิน

ผู้จัดการสินค้าจะเริ่มขั้นตอนการคืนเงินให้แก่ท่าน เมื่อสินค้ากลับมาถึงคลังในสภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไข โดยจะคืนเงินให้แก่ท่าน ภายใน 7 - 14 วันทำการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิต ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องคืนเงินให้ท่านภายใน 7 - 14 วัน (โดยยอดเงินของคุณจะปรากฏในรอบบิลถัดไป*)

*หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับรอบการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนและนโยบายการคืนเงินของธนาคาร/บริษัทที่เกี่ยวข้อง (หลังจากผ่านการแจ้งยอดเงินไปสองรอบแล้ว แต่คุณยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดติดต่อธนาคารที่คุณใช้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ

ทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งอีเมลให้ท่านทราบเมื่อบริษัทได้ทำเรื่องการคืนเงินให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการพิจารณาอนุมัติการรับคืนสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวมาเบื้องต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ บริษัท วานิสสา เมดิคอล จำกัด เบอร์ 02-939-2922

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") สรุปประเด็นสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะสรุปแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับคุณ

วัตถุประสงค์ในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซด์ ประวัติการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไม่เกิน 5 ปี ตามข้อกำหนดของประเทศไทย โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ประมวลผลชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับสินค้าของเรา หรือการส่งเสริมการขาย ให้ความช่วยเหลือด้านการบริการลูกค้าหรือติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • ประมวลผลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์และรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา และดำเนินการทำงานที่เหมาะสมต่อไป
 • ประมวลผลข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมของคุณจนเสร็จสิ้น เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
 • แสดงโฆษณาส่วนบุคคลสำหรับคุณและเพื่อส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับเรา สินค้าและบริการของเรา 
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาล   

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเท่าที่เราสามารถทำตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล หากจำเป็นที่เราต้องการข้อมูลนอกเหนือจากนี้ เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการประมวลผล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลเหล่านี้

 • ผู้ให้บริการตามสัญญาของเราซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราสำหรับการดูแลจัดการไอทีและระบบ โฮสติ้ง การประมวลผลบัตรเครดิต การวิจัยและการวิเคราะห์ การทำการตลาด การบริการลูกค้าและการตกแต่งข้อมูล
 • บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทของเราซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริการลูกค้า การทำการตลาด การดำเนินงานด้านเทคนิคและการจัดการด้านบัญชี
 • สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามและเครือข่ายโฆษณา ซึ่งปกติแล้วจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแยกต่างหาก เพื่อให้เราสามารถโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้
 • ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้บริการด้านคำปรึกษา การธนาคาร กฎหมาย การประกันภัยและการบัญชี หรือหากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การขายสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจ แล้วแต่กรณี
 • เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาลเท่าที่เรามีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย


สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งสิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ (สิทธิในการเข้าถึง)
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิในการแก้ไข)
 • การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต (สิทธิในการลบ, สิทธิในการถูกลืม)
 • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายอนุญาต (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล)
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ควบคุมคนอื่น ๆ เท่าที่เป็นไปได้ (สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล)
 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (สิทธิในการคัดค้าน) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถใช้สิทธิของคุณเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการคัดค้านดังกล่าว และการถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ

 

 หากท่านมีข้อสงสัยในนโยบายธุรกิจและความเป็นส่วนตัวสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วานิสสา เมดิคอล จำกัด เบอร์ 02-939-2922

Visitors: 488,250